Client: VietnamAirlines
Release Date: Đang thực hiện
Location: Hanoi, Vietnam

Chuyên gia từ Red Monsters tư vấn, hoạch định chiến lược và giám sát thực thi các nội dung trên Mạng Xã Hội (Facebook, Instargram) của Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt Nam từ tháng 01 năm 2018.

Điểm nhấn:

Đưa toàn bộ nội dung định hướng theo chiến lược Thương hiệu VietnamAirlines 2018 – 2020

Nội dung theo sát và phục vụ tốt hơn nhu cầu, sự quan tâm của nhóm khách hàng mục tiêu

Fanpage tăng trưởng trung bình 20% lượng tiếp cận/post mỗi tháng

Dự án khác