project-galle
Khách hàng: Galle Watch
Ngày hoàn thành: Đang thực hiện
Địa chỉ: Hanoi, Vietnam

Galle Watch là dự án SEO bằng nội dung do chuyên gia Mai Xuân Đạt và các cộng sự từ SEONGON thực hiện từ đầu 2018. Với các kỹ thuật SEO mũ trắng và chiến lược nội dung nhất quán, dự án đã và đang đạt những kết quả tốt

Điểm nhấn:

 Tăng trưởng truy cập website trung bình 30% đến 40% mỗi tháng.

50% trên tổng số 2.000 từ khóa mục tiêu đã vào trang 1 Google (tính đến tháng 8/2018)