project-nieuvang
Khách hàng: Gạo Niêu Vàng
Ngày hoàn thành: Đang thực hiện
Địa chỉ: Hanoi, Vietnam

Gạo Niêu Vàng là thương hiệu gạo sạch từ Thaibinh Seed. The Reds cùng với Olivia, SEONGON là những đơn vị đồng hành cùng Gạo Niêu Vàng từ những bước đầu của thương hiệu thuần Việt này.

Điểm nhấn:

Đưa toàn bộ nội dung định hướng theo chiến lược Thương hiệu Niêu Vàng

 Nội dung website giúp tăng trưởng truy cập trung bình 40% – 50% hàng tháng

Thăng hạng hầu hết các từ khóa liên quan đến Gạo Sạch, Gạo Tám, Gạo Thơm Ngon …