Red Monster làm cụ thể những việc gì? Chúng tôi có 3 gói dịch vụ cụ thể như sau:
PHASE 1: Nghiên cứu Insight khách hàng Nhân sự cao cấp của Red Monster gặp phỏng vấn trực tiếp nhân sự chủ chốt triển khai dự án của khách hàng. Hình thức phỏng vấn chuyên sâu một một. Kết quả báo cáo Phase 1 bao gồm những nội dung sau:
 • Chiến lược sản phẩm
 • Tính chất ngành nghề
 • Đối thủ cạnh tranh & các hoạt động marketing & content
 • Khách hàng mục tiêu & các kết luận insight về họ
 • Review các hoạt động về content của các đối thủ cùng ngành
PHASE 2: Đề xuất Chiến lược Content (Sau khi khách hàng xác nhận bản Insight Research & Report) Kết quả báo cáo Phase 1 bao gồm những nội dung sau:
 • Hình thức triển khai
 • Báo cáo thuyết trình trực tiếp với khách hàng
 • Nội dung để xuất của Chiến lược Content:
 • Kết luận các issues khách hàng đang và sẽ gặp phải
 • Đánh giá về nội dung Chiến lược thương hiệu của khách hàng (nếu đã có).
 • Đánh giá về các hoạt động content (nếu đã có) của khách hàng
 • Đề xuất big idea về chiến lược contents cho khách hàng
 • Đề xuất các hình thức bài viết content cho cả chiến dịch (Viết quảng cáo trực tiếp, viết bài PR advertorial, editorial, content curation) & các hình thức content về ảnh.
 • Đề xuất các Mục tiêu Truyền thông cho từng giai đoạn hoat động contents
 • Đề xuất kế hoạch ngân sách (dự kiến) triển khai cho cả campaign
 • Đề xuất timeline cụ thể cho từng giai đoạn
PHASE 3: Thực thi content & marketing theo chiến lược đã thống nhất của Phase 2